จ.ส.ต.โสภณ ฤทธิสาร

วันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

งานฝีมือ


งานฝีมือ แต่ใช้เพื่อนทำงามๆ ทั้งนั้นครับพี่น้อง เริ่มด้วยรูปหมาๆ ที่เราท่านรู้จักกันดี ไม่เคยวาดมาก่อนแต่พอได้ อีกหนึ่งชิ้นผลงานชินโบว์ดำ... วาดจนดำ! วาดอยู่ 2 อาทิตย์ได้มาเท่าที่เห็นครับ ตอนแรกต้ั้งใจลงสีต้นไม้เป็นสีเขียวครับ แต่ผสมสีไ้ด้เป็นสีส้มอย่างที่เห็น เลยกลายเป็นต้นไม้่หน้าแล้ง เฮ่อ..จบซะที......เหนื่อย..
จากพี่ใหญ่ ป.บัณฑิต รุ่นที่ 11