จ.ส.ต.โสภณ ฤทธิสาร

วันเสาร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2551

ยอดครูผู้มีอุดมการณ์


ยอดครูผู้มีอุดมการณ์ กระทรวงศึกษาธิการ ปี 2551

ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู

ชื่อ จ่าสิบตำรวจโสภณ ฤทธิสาร เกิด 21 มกราคม 2497 อายุ 54 ปีวุฒิการศึกษา ศิลปศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรีเริ่มรับราชการเป็นข้าราชการครู 23 มิถุนายน พ.ศ.2518ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน ครูชำนาญการพิเศษ อัตราเงินเดือน 30,380 บาทสถานศึกษาที่ทำงานโรงเรียนวัดช่องลาภ (โชคลาภประชาพัฒนา) หมู่ที่ 3 ตำบลหนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70180โทรศัพท์ 032 - 228763 หน่วยงานที่สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 1ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้สะดวก บ้านเลขที่ 99/6 หมู่ที่ 4 ตำบล หนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70180 โทรศัพท์ 081 – 7634094,9952887

1 ความคิดเห็น:

Blogger pan กล่าวว่า...

คิดถึงมาก แต่งเพลงไม่นึกถึงวัยของตนเอง

6 กันยายน 2552 เวลา 18:05  

แสดงความคิดเห็น

สมัครสมาชิก ส่งความคิดเห็น [Atom]

<< หน้าแรก